Sådan regner beregneren

Naturgasprisen

Naturgasprisen sammensættes af gasprisen plus tarifferne for transmission, distribution, nødforsyning samt afgifter. Den anvendte gaspris på kr. pr. m³ er baseret på et gennemsnit af spotpriser på Gasprisguiden.


Virkningsgrad
Alderen på dit naturgasfyr giver en anslået virkningsgrad. Jo ældre fyr, des lavere virkningsgrad. Virkningsgraderne er baseret på Energistyrelsens udgivelse ’Standardløsning for udskiftning eller ombygning / optimering af brændselskedler’ fra d. 25. september 2020:


Abonnementer og vedligehold
Årlige udgifter til abonnementer er sat til kr. til gasleverandøren og kr. for distribution. Elforbruget til naturgasfyret er kr. årligt for gasfyret de første 10 år og derefter kr. Dertil kommer årlige udgifter til serviceaftale, reservedele og arbejdsløn for vedligehold og reparation af naturgasfyret på i alt kr. Beløbet er som regel ikke en del af naturgasregningen, fordi det betales direkte til en selvvalgt VVS'er. Udregningerne er baseret på oplysninger fra Gastech.Fjernvarmeprisen

Varmeregningen består af følgende, som lægges sammen og giver varmeprisen:Eksempel på beregning

Med dette eksempel kan man se, hvordan beregneren når frem til sine resultater. Eksemplet tager udgangspunkt i et hus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 1.732 m³ naturgas og et 5 år gammelt naturgasfyr.


Årlig udgift til naturgas

Udgift til naturgasforbrug: kr. x 1.732 m³ = kr.
Udgift til abonnementer: kr. + kr. = kr.
Service og reservedele: = kr.
Elforbrug: = kr.
Årlig pris for naturgas, service og drift kr. inkl. moms


Årlig udgift til fjernvarme

Fjernvarmeforbruget er omregnet fra naturgasforbruget således: 1.732 m³ naturgas x % virkningsgrad x = MWh fjernvarme.


Udgift til fjernvarmeforbrug: kr. x MWh = kr.
Fast bidrag: 130 m² x kr. = kr.
Målerleje: = kr.
Leasingordning inkl. service: = kr.
Årlig pris for fjernvarme, leasing og service kr. inkl. moms

Fjernvarmeprisen er vel at mærke inkl. leasing af fjernvarmeveksler, hvorimod naturgasprisen ikke medregner køb eller leasing af naturgasfyr, som kommer oven i naturgasprisen.


Årlig besparelse

I dette regneeksempel er den årlige besparelse på at skifte fra naturgas til fjernvarme således kr. svarende til en besparelse på % hvert år.


Den beregnede besparelse forudsætter et uændret forbrugsmønster - vores erfaring er, at forbrugsmønsteret ændrer sig med fjernvarme, da den billige fjernvarmepris ofte får boligejere til at skrue mere op for varmen for bedre komfort.


Beregneren tager ikke højde for evt. ændringer i brugen af supplerende varmekilder som fx brændeovn, varmepumpe o. lign. Jo mindre brug af supplerende varmekilder, des større varmeforbrug.


Der tages forbehold for evt. ændringer i tarifferne, siden ovenstående eksempel er udregnet.